Dijital Pazarlama Nedir

Dijital pazarlama kavramını anlamak için teknolojinin gelişimini ve sanal dünyadaki değişiklikleri ince ayrıntılarıyla gözlemlemek gerekir. Küreselleşme teknolojinin ilerlemesiyle beraber dünyayı küçük bir köy haline getirmiştir. Teknolojinin ilerlemesiyle beraber markalar yeni teknolojik gelişmeleri kendi bünyelerinde harmanlayarak rekabet ortamında üstünlük elde etmeye çalışmaktadır. Teknolojideki yeni gelişmeler ticaret alanında da kendini göstermektedir. Artık ticaret elektronik ortamdan da yapılabilmektedir.

Teknolojinin ticarette de kendini göstermesiyle beraber dijitalleşme kavramı ortaya çıkmıştır.

Dijital Pazarlama Nedir?

Dijital pazarlama, işletmelerin faaliyetlerini daha geniş kitlelere daha etkin bir şekilde ulaştırabilmek için teknoloji tarafında sunulan bütün faaliyetleri etkin bir şekilde kullanmasını sağlayan bir pazarlama türüdür. Dijital pazarlama, tablet, cep telefonu gibi teknolojik cihazlardan yararlanarak her an tüketici ile iletişimde olmak isteyen bir pazarlama türüdür. Teknoloji mobil araçlarla her an her yerde ulaşılabilir hale gelmiştir. Bu sayede tüketici ve üretici istenilen an ve zamanda iletişim kurabilmektedir.

Dijital pazarlama ile tüketicilere her an hizmet sağlamasının dışında tüketicinin sorunlarına da anında cevap verilebilmektedir. Dijital pazarlamanın önemli bir getirisi de tüketicinin sadece üreticiyle iletişim içerisinde değil, tüketicinin diğer tüketicilerle de iletişim içerisine olmasının avantaja dönüştürülebilmesidir.

Ticaretin teknolojiyle birleşmesiyle internetin ticarette daha yoğun kullanılmasıyla işletmelerin televizyon reklamlarına harcadıkları bütçede büyük oranda azalma olmuştur. Bu bütçelerle internette çok daha geniş kitlelere pazarlama faaliyetleri yürütülmekte aynı zamanda bu faaliyetler de ölçümlenerek reklamların ne kadar verimli olduğu gözlemlenebilmektedir. Pazarlama kavramının teknolojiyle daha net bir ifadeyle internetle buluşmasıyla birlikte klasik pazarlamanın bütün alanları da bu etkileşimden etkilenmiştir.

Teknolojinin ticaretle birleşmesi sonucu pazar kavramı yeni bir boyut kazanmıştır.

Pazar gerçekliğini yitirip sanal ortamda kendini göstermeye başlamıştır. Markalar bir dükkân ya da mağaza açarak belli saatler içerisinde hizmet vermek yerine, internet mağazacılığı kavramıyla belli bir yerde iş yeri olmadan her an ve her zaman hedef kitlesine hizmet verebilmektedir. Sanal dükkânların ya da mağazaların en önemli özelliği normal mağazalara göre çok daha karlı olmasıdır. Sanal mağazada kira ödemeden her türlü müşteriye ulaşılabilmektedir. Sanal mağazacılıkta ürününüzün veya hizmetinizin dikkat çekici olması müşteri tarafından tercih edilmesinde büyük önem taşımaktadır.

Özetle dijital pazarlama kavramı internetten ticari faaliyetler yürütülürken pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ifade etmektedir. Burada klasik pazarlama faaliyetlerinden farklı olarak her şeyin sayısal olarak da net bir şekilde ölçülebiliyor oluşudur. Müşterilerinizin sitenizde ne kadar vakit harcadığı, yaş aralığı, sitenize nereden giriş yaptığına kadar birçok bilgi dijital pazarlama yapmak için geliştirilmiş teknolojiler sayesinde öğrenilebilmektedir. Bu bilgilerle daha net analizler yapılabilmekte; maliyet verimliliği ve karlılıkta da artış sağlanabilmektedir. Faaliyetler ve elde edilen bu bilgiler ışığında dijital ortamlarda işletmenizi büyütecek stratejiler geliştirilmelidir.