Türkiye genelinde arabuluculuk faaliyetlerinin verimliliğini artırmayı amaçlayan bir projedir. Hukuk danışmanlığını Sayın Dr. Av. Veli BÖKE’nin yaptığı bu projede arabuluculuk başvurusundan sürecin sonuna kadar olan tüm işlemler bulutta takip edilebilmektedir. Arabulucuların, bilirkişilerin ve dosya taraflarının süratle bir araya getirilmesi sağlanmıştır.