Sistemimiz, bir taşınmazın (arsa, işyeri, konut, ofis) kentsel dönüşüme tabi tutulmadan önceki göreli değerinin, kentsel dönüşüm yapıldıktan sonraki karşılığını bulabilmek üzerine kurulmuştur.

Yazılım, bu projenin gerçekleştirilmesine yardımcı olacak hesaplamaları yapan, sonuçları raporlayan, dağıtım esaslarına göre uzlaşmacılara anlaşma adımları boyunca görüşülebilecek seçenekleri listeleyen ve bunlara ilave birçok karmaşık işlemi yerine getiren bir yazılımdır. Yazılımın ana unsurları şunlardır;

A.      Belediye Meclisi tarafından belirlenen, özellikle maliklerin kentsel dönüşümden sonra haklarının korunmasını amaçlayan çeşitli katsayı ve bölenlerin girildiği meclis kararları ayağı,

B.      Uygun projeyi belirlemek amacıyla çeşitli proje senaryo verilerinin girilebildiği, karmaşık hesapların yapıldığı/raporlandığı, projedeki taşınmazlara ait veri, animasyon ve resimlerin tek tek girilebildiği, proje öngörü ayağı,

C.      Mülkiyet hakkı esasına dayalı, hangi hak sahibine, meclis kararları çarpan ve bölenleri ile belirlenen hakları çerçevesinde uygun seçenekleri sunan, sunduğu bu seçenekleri web üzerinden ilgili maliğe/maliklere ulaştırabilen uzlaşma ayağı,

D.      Belediye, vatandaş, müteahhit açısından maliyet ve satış hesaplarının gösterildiği, eldeki stok miktarının raporlanabildiği ve buna benzer birçok raporun alınabildiği muhasebe ayağı.

Yazılım oldukça karmaşık hesapları yapmak için ihtiyaç duyduğu verileri kolay anlaşılabilen ekranlar aracılığıyla toplamaktadır. Yine göstergelerin bir kısmı bu ekranlar aracılığıyla kullanıcıya sunulabilmekte, detaylı raporlar yine ayrıca alınabilmektedir.

Program hali hazırda belediye tarafından kullanılan programlara ya entegre olarak çalışmaktadır ya da bu programlar tarafından üretilen veriler programa çekilebilmektedir.

Kullanıcıya dolaşım kolaylığı sağlaması bakımından her bir ekran içerisinde renkli kutular ile farklı görevler yerine getirilebilmektedir.

Yazılım, Windows, MacOS işletim sistemlerinde çalışabilmekte, masaüstü ve mobil versiyonu bulunmaktadır.