Sosyal yardımlaşma yazılımını neden inşa ettik?

Modern hayat, insanları birbirlerinden uzaklaştırıp, vicdani duyguların bir kenara atılmasına yol açıyor, ileri seviyede gelişmiş olduğu düşünülen toplumlarda bile, güçlükle hayatta kalmaya çalışan, yardıma muhtaç bir çok insan yardım bekliyor.

Her alanda insanlığın işlerini hızlandıran bilgisayarların düşkünlere yardım için de etkin kullanılması gerekiyor. Yardım kuruluşlarının, yardım toplamada ya da dağıtmada klasik yazılımları kullanmaları, düşkünlere yardımı kolaylaştırmıyor.Süreçleri etkin ve verimli bir hale getirmiyor.

Sosyal yardımşlaşma yazılımı neden kullanılmalıdır?

Çeşitli yardım kuruluşları, belediyeler ve kaymakamlıklarla yapılan birebir görüşmelerde, ihtiyaç sahiplerinin tespitinin ve yardım dağıtım faaliyetlerinin özel herhangi bir yazılım kullanılmadan yapıldığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla yardım etmek isteyenler, stoklar, personel yönetimi, ihtiyaç sahipleri vs. ile ilgili düzenli tasnif edilmiş verilere ilişkin kayıtlar ya bulunmamaktadır. Bulunsa bile yetersiz ve düzensiz bir halde depolanmaktadır. Bunun neticesinde gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespit edilip bunlara yardım ulaştırılmasında çok büyük güçlükler çekildiği bilinmektedir.  Yine bu kurum ve kuruluşlar her yönetici değişiminde bir nevi hafıza kaybını, sırf bu sebepten yaşamaktadırlar. Herhangi bir afet, büyük göç ya da benzeri durumda yardım kuruluşlarının herhangi bir şekilde bir araya gelemedikleri görülmüştür. Gelseler bile yardımlar esnasında organize olamadıkları da anlaşılmaktadır. Son dönemde Suriye, Irak, Türkmenistan ve diğer bölge ülkelerinden gelenler sebebiyle yardım kuruluşlarının aciz kalmasının altında yatan sebep ortak bir yazılım kullanmıyor olmalarıdır. Kar amacı gütmeyen bu kuruluşlarında yaptıkları işi karşılayacak özel yazılımlara ihtiyaçları vardır.

Yazılım ne tür özelliklere sahiptir, nasıl çalışmaktadır?

Sistemimiz  geliştirilmesi ve programlanması kolay, esnek, aynı zamanda ölçeklenebilirdir. Kuruluşlar kendi bünyelerinde (şubelerinde, temsilciliklerinde ya da tekil olarak) yazılımı kullanacaklar ve veri depoları üzerinde(sunucularında) verilerini tutacaklardır. Günümüz bulut yapısı mantığı üzerine tasarlanacak sistem ile internet olan her yerden kendi verilerine ulaşabileceklerdir.

Sistemle birlikte kuruluşlar ihtiyaç sahipleri ile yardım etmek isteyen yardımseverleri bir araya web teknolojileri ile bir araya getirebileceklerdir.

Planlanan sistem kullanıldığı müddetçe gelişmeye devam eden yaşayan bir organizma şeklindeki bir sistemdir. Öyle ki bu yazılım sadece bizler tarafından değil, belli bir seviyedeki bilgisayar bilgisine sahip kişilerin de bizzat yazılıma müdahale etmesine olanak tanıyan bir yazılım olacaktır. Sisteme dahil olan yardım kuruluşları kendi bünyelerinde istihdam ettikleri elemanlara kendi istekleri doğrultusunda -ancak havuzdaki verileri bozması engellenmiş olarak- istedikleri ara yüzü ya da raporu tasarlatabileceklerdir.

Bu yazılımı benzerlerinden ayıran temel faktörler nelerdir?

Yazılım oldukça esnek inşa edilmiştir. Böylelikle birbirinden oldukça farklı yardım toplama ve dağıtma faaliyetlerini sürdüren kuruluşların yapısına ayak uydurabilmektedir.

Yazılım, muhasebe ya da ERP programları gibi çok detaylı değildir, dolayısıyla kullanımı kolaydır. Yardım faaliyetleriyle  uğraşan kişiler detaya boğulmadan, üzerlerinde ekstra külfet hissetmeden kullanabilmektedir.

Yazılım ilgi duyan çalışanlar tarafından geliştirilebilmektedir.

Yazılımımız mobil kullanımı desteklemektedir. Tabletler yardımıyla sahada rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Sistemimiz birlikte çalışmak isteyen kurum ve kuruluşları bir araya getirip, yardımların doğru kişilere yapılmasını sağlayacak daha önce Türkiye’de uygulanmamış yeni bir projedir. Kuruluşların hem kendi hizmet süreçlerini ve hem de tüm yardım kuruluşlarının yardım sağlama süreçlerini iyileştirecektir.

Bir yardım kuruluşu gelen yardımı dağıtırken, sosyal inceleme görevlilerinin tespitini dikkate alan dernek yöneticilerinin kararına uymaktadır. Bu aşamada dernek yöneticisi karar verirken -gözden kaçırmaması gereken noktalar için her ne kadar azami özeni gösterse de- insan doğası gereği hata yapabilmektedir. Yazılımımız ile yardıma muhtaç kişilerin önem derecesiyle sıralamaya tabi tutulmasını sağlamaktayız. Bunu yaparken özellikle dernek çalışanlarının, hali hazırda yapılmış bazı akademik çalışmaların, devlet kurumları tarafından ortaya konulmuş raporlar ışığında ilerlemeler sağlanmıştır. Dolayısıyla çok boyutlu (barınma, eğitim, çocuk sayısı, gelir vs. ) başlıkları göz önüne alan bir formülasyon üzerinde çalışılmıştır. Karar yine dernek yöneticisine ait olacak ancak daha doğru karar vermesine vesile olacak bir sıralamayla her zaman karşılaşacaktır.

Kullanıcılarına neler kazandırır?

Yukarıda bahsedilen sıralama durağan olmayıp, yardım yapıldıkça değişecek nitelikle planlanmıştır. Bu sıralama bizim projemizin en temel, en can alıcı unsurudur. Yardım kuruluşlarının en çok zorlandıkları mesele görüşmeler neticesinde bu olarak tespit edilmiştir.

Yardım kuruluşları ile yapılan birebir görüşmelerde, bazı yardıma muhtaç kişilerin birden fazla yardım kuruluşundan yardım aldığı, ancak bunun yardım kuruluşlarınca anlaşılamadığı belirtilmiştir. Böyle bir adaletsizliğin ortadan kaldırılabilmesi için bankalardakine benzer bir havuz sisteminin en azından yardım kuruluşları tarafından da kullanılabileceğini ve karar vericilerin bu havuz yardımıyla daha rahat karar vereceklerini öngörmekteyiz.

Daha önce buna benzer bir sistem (sistem paket olarak düşünülmelidir) ülkemizde uygulanmamıştır.

Sistem kullanımı sonunda Türkiye’de faaliyet gösteren yardım kuruluşlarına, faaliyetlerini belirli bir düzen içinde sürdürebilecekleri, yardımların toplanması ve dağıtımı sürecinde rotalarını çizebilmelerini kolaylaştıracak yazılımı ve donanımı ile benzersiz bir sistem ortaya konacaktır.

Yazılımımız, bir yönüyle kurumsal kaynak planlama yazılımlarına benzemektedir. Bir yardım kuruluşunun (gerek kamu ve gerekse sivil toplum kuruluşu) tüm faaliyetlerini açık bir şekilde üzerinde barındırmayı, diğer yardım kuruluşları ile ortak bir ağ üzerinde bulunmasını, yardım dağıtım faaliyetlerinin hiç olmadığı kadar hızlı ve hedefe yönelik yapılmasını sağlayacak yeni bir model ortaya konulmuştur.

Yardım konusunda faaliyet gösteren kurum – kuruluşlara ve sosyal sorumluluk faaliyeti gösteren büyük işletmelere  bu sistemin  yararını gerçek manada anlatabildiğimizde, vizyonumuz şudur ki, önce ülkemiz olmak suretiyle, Dünya’ya örnek olabilecek bir atılım gerçekleştirilebilir.