Yazılım alanında başta Kayseri ili olmak üzere Türkiye içerisinde birçok ile ve çok sayıda farklı ülkede onlarca kurumsal firmaya hizmet vermekteyiz.

Yazılıma dair işlere dair alanlar kendi başına zor ve karmaşık bir süreç olmakla beraber tecrübe esneklik ve bilgi birikimi gereken bir alandır. Ayrıca bu hizmeti aldığınız firmaların ve personellerin analitik düşünme ve hızlı problem çözebilme kabiliyetine sahip olması oldukça önemlidir.

İlgili alanla alakalı başlıca hizmet verdiğimiz alanlar aşağıdaki listede sıralanmıştır.

  • Gömülü Sistemler
  • Web Tasarım
  • Web Programlama
  • Mobil Uygulama Geliştirme
  • İşe Özel Butik Yazılım
  • Kurumsal Kaynak Planlama – ERP
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi – CRM

ABG Teknoloji olarak faaliyet gösterdiğimiz alanlarda ilk akla gelen firmalardan birisi olmak istiyoruz.

Üniversite ile organik bağlarımızı sürdürüyoruz
Çözüm önerilerimiz yere basan öngürülere dayanıyor
Biliyor gibi davranmıyoruz
Her işi yapmayı taahhüt etmiyoruz
Verdiğimiz sözü zamanında ve eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz
AR-GE yoğun çalışıyoruz
İnovasyon odaklıyız
Teknoloji geliştiriyoruz
Bilgi üretiyoruz
Bilginin gücüne inanıyoruz

ABG teknoloji olarak, 2014 yılında teknopark bünyesinde kurulmuş bir anonim ortaklık olmamız sebebiyle Enformasyon Teknolojileri (IT) sektöründe üniversite ile organik bağlarımızı koruyoruz. Dolayısıyla çözümlerimiz ya da çözüm önerilerimiz, yere basan öngörülere ve bilimsel yöntemlere dayanıyor. Bunun rakiplerimize kıyasla ciddi bir fark olduğunu düşünüyoruz.

Unutmayın!

Gelişen piyasa ortamında rekabet açısından güçlü olmak enformasyon teknolojilerini etkin kullanmakla doğrudan ilişkilidir. Enformasyon teknolojileri alanında stratejik kurgusu yapılmış, planlanmış, tasarlanmış, kurulmuş ve sürdürülebilir bir zemine oturtulmuş işletmeler, daima güçlü bir rekabet avantajına sahip olmaktadır.

Teknoloji alanında içinde bulunulan süreç işin doğası gereği sadece teknik destek veren paydaşlarla değil; aynı zamanda işletmenizi ileriye taşımanız için bilgi birikimini paylaşmaya gönüllü, alanında uzman ve tecrübe sahibi çözüm ortaklarıyla aşılabilecek bir süreçtir.

Bu alanlarda destek isterseniz sizleri Kayseri Erciyes Teknoparkta bulunan şirket ofisimizde ağırlamaktan ve birlikte çözüm üretmekten memnuniyet duyarız.